Mnoho klientů si je vědomo dosahu, jaký má mediální obraz na jejich pověst a budoucí fungování, prohlašuje Lukáš Novák, specialista na vztahy s veřejností. Ten po boku advokátů pomáhá klientům budovat jejich pověst, kterou by mohl poškodit soudní spor. Se svým kolegou Richardem Štréglem založil první agenturu v Česku, která se přímo specializuje na pomoc advokátům s mediálním obrazem jejich klientů. "Krizová komunikace u soudu má nějaká specifika a vlastní pravidla, proto jsme se začali litigačním PR více zabývat," říká Novák. Obor krizové komunikace a litigačního PR učí i budoucí marketingové specialisty na pražské Fakultě sociálních věd UK.

Zabýváte se především litigačním public relations. Jaký je rozdíl mezi litigačním PR a tím běžným PR?

Litigační PR je jedna kategorie krizové komunikace. Když mluvíme obecně o PR, tedy o vztazích s veřejností, zahrnuje to komplex služeb, od toho, že klientovi píšete časopis, pomáháte mu při běžné komunikaci s médii, organizujete eventy a tak dále. Je to obrovská škála věcí. Pak je mnohem užší kategorie krizové komunikace, a ještě užší kategorie litigačního PR. To je vlastně krizová komunikace ve specifickém prostředí soudního sporu. Velkým rozdílem mezi litigačním PR a tím klasickým je, že právníci klienta hrají v litigačním PR velmi významnou roli.

Kdo nejčastěji využívá vaše služby?

Paradoxně nejčastěji se na nás obracejí samotní advokáti, kteří mají klienty, u kterých tuší, že by služby litigačního PR mohli využít. Mírně převažují samozřejmě advokáti, kteří pracují pro velké korporace. Důvodem je, že sporů, které jsou mediálně sledované, je u nich více, než je mediálně sledovaných sporů fyzických osob. To bývají zpravidla jen spory politiků.

Základní podmínkou pro využití litigačního PR je tedy to, že je spor mediálně zajímavý?

Přesně tak. Pokud se budou soudit dvě komerční firmy, které ani nemají koncové zákazníky, tak to obvykle pro média zajímavé není. Ale pokud se soudí firma, která má celou řadu koncových zákazníků, či se soudí s veřejným subjektem, tak tam ten potenciál je.

V jaké fázi sporu se k vám klienti obvykle dostávají? Jde to i těsně před tím, než jejich případ začne řešit soud?

Buď už je na spadnutí soudní spor, nebo je to ve fázi, kdy advokáti tuší, že spor, který je mezi klientem a nějakým jiným subjektem, by mohl potenciálně dospět k soudu a zároveň přitáhnout pozornost médií. Čím dříve do toho procesu vstoupíme, tím je to lepší. Naše práce spočívá především ve stanovení komunikační strategie, v přípravě klienta na spor a na konkrétní jednání. Samotné vyústění soudů, tedy vynesení rozsudku, kde už jsou média přítomná a které bývá nejviditelnější, je z našeho pohledu relativně malá část práce.

Dá se něco udělat i v případě, že vás klient osloví až po tom, co média už o sporu píšou?

Ano, teď třeba pracujeme pro klienta, u kterého jsme do toho sporu vstoupili až v okamžiku, kdy už se v podstatě dva roky v médiích objevoval. Jednalo se o fyzickou osobu, bylo podáno trestní oznámení a spor před soudem už probíhal. Ale i tam se dá samozřejmě něco dělat. Naše práce v tomto případě spočívá v přípravě na konkrétní jednání, komunikaci u soudu a tak dál.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?