Prvního ledna uplynulo pět let ode dne, kdy nabyl účinnosti zákon o kybernetické bezpečnosti. Česko v bezpečnostní oblasti vytvořilo propracovaný a ve své době unikátní právní předpis, který je odbornou komunitou vesměs velmi dobře hodnocen a jehož obsahovými parametry se inspirují i právní řády jiných zemí. Přesto i Česko čelilo v praxi v uplynulých pěti letech potížím.

Ukazuje se, že roční lhůta, po jejímž uplynutí jsou subjekty povinny dodržovat předepsané povinnosti a prokázat zejména řádné plnění organizačních a technických opatření, působí problémy u povinných osob v postavení veřejných či sektorových zadavatelů. Nezřídka totiž i s vynaložením maximálního úsilí nejsou s to během takto krátkého období kvůli složitosti zadávacího procesu a mnohdy jen obtížně předpokládatelnému postupu uchazečů zajistit od externích dodavatelů komponenty služeb a produkty potřebné pro zajištění kyberneticko-bezpečnostního compliance.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?