Otec má stejné nároky na příspěvek k důchodu jako matka, rozhodl Evropský soudní dvůr

Evropský soud vyložil unijní předpisy týkající se rovného zacházení v oblasti sociálního zabezpečení. Otec má mít podle soudu stejná práva, jaké právní řád členského státu přiznává matkám.

Předběžná otázka se před evropské soudce dostala při sporu mezi španělským úřadem sociálního zabezpečení a otcem dvou dětí. Tomu úřad odmítl přiznat příspěvek k důchodu, který dostávají ženy, jež měly alespoň dvě vlastní či osvojené děti. Španělští zákonodárci tento příspěvek odůvodňují demografickým přínosem ženy. Naproti tomu muži, kteří se nacházejí ve stejné situaci, nemají na tento příspěvek k důchodu nárok.

Úřad sociálního zabezpečení tuto nerovnost vysvětloval profesním znevýhodněním žen. Kvůli výchově dětí, kterou obecně zajišťují ženy, je příspěvek k důchodu opatřením pozitivní diskriminace.

Podle Soudního dvora EU však členský stát nemůže vyloučit srovnatelnost situace ženy se situací muže, který se ujme výchovy svých dětí, a je z toho důvodu vystaven totožnému kariérnímu znevýhodnění. "Požadavek týkající se srovnatelné povahy situací nevyžaduje, aby situace byly totožné, ale pouze aby byly srovnatelné," připomněl soud. Argument úřadu pro sociální zabezpečení o pozitivním opatření proto nepřijal a rozhodl, že na zmíněný příspěvek k důchodu se nevztahuje výjimka ze zákazu diskriminace.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?