V nejbližší době ministerstvo vnitra předloží zásadní novelu našich volebních zákonů. Ta mimo jiné počítá se zrušením existující zákonné překážky ve výkonu aktivního volebního práva z důvodu omezení svéprávnosti. Tato překážka přitom má již podle současné právní úpravy a stanoviska Nejvyššího soudu limity. Především se musí jednat o výslovné omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva. Ta navíc musí být omezena přímo ve výroku rozhodnutí, nikoliv pouze v odůvodnění.

Možnost stanovit podmínky pro výkon volebního práva dává zákonodárci ústava v článku 20 a v článku 21 s ní počítá také Listina základních práv a svobod. Je tedy otázka, proč tuto překážku opouštět.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?