První díl monografie Dějiny Právnické fakulty Masarykovy univerzity z pera členů brněnské Katedry dějin státu a práva Ladislava Vojáčka, Karla Schelleho a Jaromíra Tauchena a Lexikon nejvyšších představitelů československé justice a prokuratury v letech 1948 − 1989 Jaroslava Pažouta, Adama Zítka a kolektivu dalších autorů, vydaný Ústavem pro studium totalitních režimů, spojuje shodný časový úsek, na nějž se zaměřují. Ten si část čtenářů ještě přímo pamatuje, případně jej zná z vyprávění svých blízkých.

Jedním z důkazů toho, že Dějiny Právnické fakulty Masarykovy univerzity mohou zaujmout nejen plnokrevného Moravana, je i životní příběh mého tatínka profesora Stanislava Balíka (1928 až 2015), který zde studoval právě v době, kdy byla brněnská právnická fakulta uzavřena a studenti dokončovali studia v Bratislavě nebo v Praze, kam osud zavál i mého otce. V právnické obci lze pak potkat vedle Dagmar Lastovecké, Ivy Brožové, Jiřího Balaštíka či Petra Poledníka celou řadu těch, kteří začínali svá právnická studia v prvním ročníku v roce 1969 obnovené právnické fakulty a měli to štěstí ještě poslouchat přednášky Jiřího Cvetlera, Vladimíra Kubeše, Hynka Bulína mladšího a Jaroslava Pošváře.

Rovněž Lexikon nejvyšších představitelů československé justice a prokuratury v letech 1948 -1989 přináší biografie těch, s nimiž se setkávali a vedle nichž začínali příslušníci dnešní nejstarší generace soudců, státních zástupců či advokátů a notářů, a to aniž by znali i utajované temné stránky jejich profesního životopisu. O tom, že obě zmiňované publikace mají svoji živou návaznost, se lze ostatně dočíst v třetí excelentní publikaci z nejnovějších dějin a současnosti českého právnictví, v Českou advokátní komorou vydané knize Petra Tomana, Ondřeje Šebesty a kolektivu Advokáti proti totalitě.

Návrat ke kořenům

V roce 2018 zažehnutý hlubší zájem o první Československou republiku přinesl další plody i v roce následujícím. Nadace Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových tak vydala monografii Václava Pavlíčka, Jany Čechurové, Václava Ledvinky a Jana Hájka Přemysl Šámal − kancléř prezidentů, jež zákonitě vyústí v čtenářův závěr, že prezidenty Masaryka a Beneše provázela v čele jejich kanceláře mimořádná osobnost. Řečeno slovy jednoho z recenzentů, předního českého historika Roberta Kvačka: "Představit a zobrazit ho jako českého vlastence by snad nevyvolalo úsměšky ani u těch, kteří dnes vlastenectví považují téměř za ideovou úchylku, za výraz názorové nedospělosti."

Zájemci o právní romanistiku, kteří si vloni alespoň prolistovali latinskou edici Digesta Iustiniani, vydanou nakladatelstvím Nugis Finem Publishing v Olomouci, mohou nyní sáhnout po jazykově přístupnějším druhém díle Digest, který pod názvem Digesta seu Pandectae. Tomus II. / Digesta neboli Pandekty. Svazek II. v nakladatelství Karolinum vydal Michal Skřejpek. V této souvislosti si nelze nepovzdechnout nad tím, že právě nyní, kdy přibývá prací, které by umožnily při výuce římského práva přistoupit ad fontes, tedy k pramenům, bývá římské právo ve studijních plánech nezaslouženě upozaďováno.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?