Okresní a krajské soudy nebo podnikové právo ovládají ženy. Jejich masivní nástup se v dalších letech v rámci generační obměny očekává také v advokacii. "Před třiceti lety bylo výjimkou, když žena začala pracovat v advokacii. Jak se poté začal rozšiřovat počet advokátek, tak se do budoucna bude rozšiřovat také počet partnerek. A to proto, že do partnerských pozic bývají lidé povyšováni až po delší odpracované době," říká místopředsedkyně České advokátní komory Monika Novotná. Je jednou z významných právniček, které vystoupily na debatě doprovázející stejnojmenný přehled připravený magazínem Právní rádce.

Účastnice setkání i doprovodné debaty se většinou shodly, že kvóty, které by firmám, kancelářím a soudům nadiktovaly, kolik žen mají zaměstnávat, nejsou vhodným řešením pro nerovnováhu v počtu žen a mužů. Ta dosud vedle advokacie převládá i v nejvyšších patrech justice. "Nejsem zastánkyně systémových opatření, jako jsou kvóty, je to násilné. Spíš si myslím, že příklady táhnou. Ženy, které jsou na vedoucích pozicích, ukazují ostatním, že se to dá zvládat. Tím následně ovlivňují celkovou kulturu firem," uvedla na setkání partnerka Deloitte ČR Diana Rádl Rogerová.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?