Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

listopad v Právním rádci již tradičně patří ženám. Sestavili jsme v pořadí již pátý přehled významných českých právniček, které spojuje nejen úspěšná kariéra, ale také maximální nasazení a vliv na jejich okolí nebo společnost jako celek. Ambicí přehledu není být definitivním hodnocením královen práva, není ostatně ani v silách žádné redakce zmapovat kompletní situaci na trhu. Přehled má být spíš inspirací a připomenutím významu, kterému se ženy v českém právu, justici, politických i akademických funkcích těší.

Co nového v legislativě

Právní rádce pro vás tradičně sleduje zákony v legislativním procesu. Toto vydání se mimo jiné věnuje kompromisní novele zákoníku práce. Návrh dohodou očištěný od politických a kontroverzních požadavků jednotlivých stran sociálního dialogu poprvé v historii Česka stvrdila písemná dohoda zástupců státu, odborů a zaměstnavatelů. Znamená to ale, že jeho cesta legislativním procesem bude hladká? Odpověď na tuto otázku naleznete v byznysové části časopisu. V expertní rubrice se pak Tomáš Ščerba a Petr Kalenský věnují vznikající "digitální ústavě", která má zásadně změnit komunikaci s úřady. I ta se však v rámci schvalovacího procesu zásadně proměňuje. Je tak otázka, zda skutečně posune Česko kupředu směrem k modernější a komfortnější veřejné správě, nebo bude jen dalším zákonem v řadě, který měl sice velké ambice, avšak jen malý praktický efekt.

30 let svobody

Ve společenské části časopisu připomínáme kulaté výročí vlády svobody a demokracie v Česku. Na reálných hodnotách i symbolech a v příbězích renomovaných právníků ukazujeme, jak významný zlom 17. listopad 1989 nejen pro společnost, ale i právnickou obec a její vnímání veřejností znamenal. Česko od té doby urazilo dlouhou cestu, leč stále se má kam posouvat a co se v demokracii učit. I mezi právníky se již ale najdou osobnosti, jejichž silný vzor můžeme na této cestě bez obav následovat. Připomeňme například bývalého ministra spravedlnosti a prvního českého veřejného ochránce práv Otakara Motejla nebo advokátku a též bývalou ministryni Dagmar Burešovou.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, přeji vám příjemný čas strávený s novým Právním rádcem a mnoho inspirativního čtení - od listopadu nejen na papíře, ale také v ASPI.