Pro: Pavel Staněk, prezident České asociace věřitelů

Nedávný průzkum, který si prostřednictvím agentury Stem/Mark nechala zpracovat Česká asociace věřitelů, ukázal, že většina českých občanů není příliš nakloněna podpoře dlužníků, a už vůbec ne tomu, aby se jim dluhy odpouštěly. Velmi silně byl naopak zastoupen názor, že by se předluženým lidem mělo umožnit si své dluhy odpracovat, například formou veřejně prospěšných prací. Pro někoho možná poněkud kontroverzní myšlenka. Na druhou stranu myšlenka nikterak nová. V praxi ji vyzkoušelo již několik měst a nedávno s ní přišla i ministryně práce a sociálních věcí.

Čeští zákonodárci se v posledních letech všemožně snažili pomáhat dlužníkům a předluženým lidem. Je tomu jen pár měsíců, co v účinnost vstoupila mírnější pravidla oddlužení. To byla pro věřitele nemilá změna, i když mohlo být i hůř. Alespoň nakonec neprošla takzvaná nulová varianta, při které by dlužník nemusel věřitelům splatit ani korunu.

K odpuštění dluhů ostatně nejsou příliš vstřícní ani občané. Celý dluh by podle průzkumu dlužníkovi odpustila jen dvě procenta dotázaných, naopak osm z deseti občanů by požadovalo, aby dlužník věřitelům splatil alespoň 40 procent dlužné částky. Místo odpouštění dluhů by Češi předluženým lidem raději nabídli jiné řešení: možnost dluhy odpracovat. V případě dluhů vůči obcím nebo státu by měla formu veřejně prospěšných prací, jako je třeba úklid chodníků či údržba zeleně.

Byť tato myšlenka může být pro řadu lidí překvapivá, rozhodně u nás není praxí neprobádaná. Možnost odpracovat si dluh právě formou prospěšných prací si již vyzkoušelo několik měst, například Kladno, Prostějov, Šumperk či Jablonec nad Nisou. V posledně zmiňovaném městě toto řešení funguje už pět let. Podle informací z tamní radnice sice zatím nelze mluvit o velkém hitu, problém ovšem podle nich nespočívá ani tak v naprostém nezájmu dlužníků. Jsou lidé, kteří skutečně chtějí svůj dluh řešit a odpracovat si ho. V cestě jim ale aktuálně stojí problém organizační povahy. Prospěšné práce by totiž mohli vykonávat pouze ve standardní pracovní době, kdy jsou ale ve svém klasickém zaměstnání. Při správném nastavení by nicméně tato možnost mohla v praxi fungovat. Minimálně pro fyzické osoby.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?