Ačkoliv je postoj Velké Británie k odchodu z Evropské unie předvídatelný zhruba stejně jako britské počasí, přiměla situace v Británii mnoho podnikatelů k úvahám o tom, jak by postupovali v případě dramatické změny podmínek pro jejich podnikání. Tato si­tuace se přitom nemusí týkat pouze dopadů brexitu, ale i změn v jiném státě Evropské unie nebo mimo ni. Výsledkem může být rozhodnutí nadále v dané zemi nepodnikat a přesídlit jinam, kde jsou podmínky příznivější.

Z právního hlediska je elegantním řešením přemístění sídla, při němž dojde de facto k "přenesení" společnosti do jiného státu, aniž by musela být v původní zemi zrušena a v nové založena znovu. Díky své centrální poloze a stabilní ekonomice je vhodnou cílovou zemí pro zahraniční podnikatele i Česká republika.

Přemístění z Evropy s podmínkami

Přemístění sídla v českém právním řádu upravuje zejména zákon o přeměnách obchodních společností a družstev. Stanoví poměrně jasné podmínky, za jejichž splnění mohou společnosti přesouvat svá sídla v rámci Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. Splnění podmínek stanovených zákonem o přeměnách osvědčuje notář ve formě veřejné listiny. K vydání osvědčení musí zahraniční společnost notáři předložit veřejnou listinu vydanou příslušným orgánem státu původního sídla potvrzující, že společnost splnila požadavky tamního právního řádu pro přemístění sídla do Česka. K přemístění sídla do Česka nemůže dojít, například je­-li zahraniční společnost v likvidaci nebo v insolvenčním řízení. Proto je nutné předložit také prohlášení, že žádná z těchto situací nenastala.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?