V historii advokacie se odráží dějiny celé společnosti. Neméně to platí o období, kdy v Československu vládl komunistický režim. Advokacie přesto i tehdy plnila svou úlohu ve společnosti. "Byla určitým ostrůvkem svobody v komunistickém režimu a advokáti dokázali být značně nezávislí," říká soudce Evropského soudu pro lidská práva, za minulého režimu advokát Aleš Pejchal.

Nejtemnější období zažívali právníci po druhé světové válce a během 50. let minulého století. To, co se v té době odehrávalo, odporovalo tehdy platným zákonům i lidskosti.

"Justice se dostala ne na samé dno, ale pod něj. Lidé, kteří vystudovali za první republiky, kterou dnes ctíme a ze které si bereme vzor, se během několika let propůjčili k tomu, k čemu docházelo po roce '48," říká advokát Petr Toman. A odkazuje na vykonstruované politické procesy, v nichž si od Státního soudu v Praze vyslechlo více než dvě stě lidí trest smrti.

Toman je spoluautorem knihy Advokáti proti totalitě, která při příležitosti třicátého výročí svobody připomíná příběhy deseti osobností československé advokacie, jako byl například obhájce K. H. Franka Kamill Resler nebo Jiří Křížek odsouzený k 22 letům vězení v procesu s Miladou Horákovou.

Hra na právní stát

Co pomohlo zachování advokacie v komunistickém Československu? Především nezastupitelnost role advokáta, a to zejména v trestním procesu. Ta advokacii zachránila, přestože ji režim jinak považoval za buržoazní přežitek. "Nutnost, aby v každém, i když jen navenek se tvářícím právním státě měl obžalovaný nezávislého obhájce, byla základním důvodem, proč stát v totalitním režimu padesátých let advokacii zachoval," míní advokát Gerhardt Bubník.

Podle obhájce disidentů Josefa Lžičaře byla důležitým mezníkem pro advokacii šedesátá léta. V lednu 1962 nabyl účinnosti nový trestní řád, který byl na svoji dobu velmi moderní. V roce 1965 jej pak doplnila přelomová novela. "Obhájce se od tohoto roku mohl účastnit vyšetřování, to znamenalo, že mohl s obviněným mluvit bez přítomnosti třetí osoby. Prokurátor tak přestal být nejdůležitější osobou v trestním procesu," vysvětluje Lžičař.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?