Pět let vysokoškolského studia uteklo jako voda a čerstvý absolvent právních studií se jde pyšně zapsat jako koncipient do České advokátní komory. Zanedlouho nastoupí do nového zaměstnání. V samotné kanceláři ale najednou zjistí, že jeho činnost nespočívá pouze v psaní návrhů smluv a diskutování o odborných právních otázkách s kolegy. Zatímco v rámci studentské praxe viděl klientovo jméno jen v záhlaví smluv, nyní se musí účastnit osobního jednání s ním. Jistě, občas každý začínající koncipient či advokát uvažoval nad tím, že možná nebude v kanceláři pouze sedět za svým pracovním stolem, ale že jeho profese bude vyžadovat určitou úroveň komunikačních schopnosti. Pokud však takové úrovně nedosahuje, může se z klientské schůzky stát nepříjemné a trapné posezení. Návod, jak této situaci předcházet a jakým komunikačním chybám se vyvarovat, nabízí knižní novinka nakladatelství C. H. Beck s názvem Jak jednat s klientem. Příručka pro advokáty od Oldřicha Solanského.

Příručku pro advokáty Jak jednat s klientem napsal sociolog Oldřich Solanský.
Příručku pro advokáty Jak jednat s klientem napsal sociolog Oldřich Solanský.
Foto: nakladatelství C. H. Beck

Autor (bohužel nedávno zesnulý) nebyl advokátem ani právníkem, nýbrž sociologem. Již v úvodu knihy Solanský konstatuje, že se dílo nebude zabývat právem hmotným ani procesním, ale spíše uměním měkkých dovedností, takzvaných soft skills, které se začínající právník na žádné z tuzemských právnických fakult zatím nenaučí. Podle Solanského se dobrým advokátem nemůže stát nikdo bez odpovídajících právních znalostí, ale zároveň také nikdo bez zkušeností a znalostí toho, jak využívat zásady správné a efektivní argumentace v praxi každodenního jednání s lidmi a především s klienty. Autor však také upozorňuje, že se kniha nesmí považovat za zaručený návod nebo recept na všechno, pouze nabízí rady a příklady, jak se chovat v určitých více či méně svízelných situacích.

Solanský definuje sociální komunikaci jako přenos informací, což se nedá považovat za převratnou myšlenku. Autor však popisuje celou problematiku takto od začátku proto, aby se čtenář lépe orientoval.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?