Dovolujeme si Vás zdvořile požádat o vypracování písemné expertizy následujícího textu: "Zaměstnavatel se zavazuje vyplatit zaměstnanci odstupné celkem ve výši pětinásobku jeho průměrného výdělku, tj. o trojnásobek více, než zaměstnanci náleží na základě ust. § 67 odst. 1 písm. B) zákoníku práce." K jakému pojmu (hodnotě či veličině) se vztahuje použitý pojem "trojnásobek"? Podobnými dotazy se nezabývají jen právní kanceláře, ale v posledních letech stále častěji také jazyková poradna Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR.

Provoz jazykové poradny zajišťuje oddělení jazykové kultury ústavu, které vedle bezplatné telefonické služby nabízí v případě složitějších nebo obsáhlejších otázek též odpovědi formou placené písemné expertizy. Podíl telefonických dotazů, jež se týkají právního vyjadřování, nelze příliš dobře odhadnout, vedené statistiky totiž tento aspekt nezohledňují. Na základě zkušeností z telefonické jazykové poradny lze ovšem tvrdit, že se tazatelé, kteří kontaktují poradnu tímto způsobem, zajímají primárně o formální či pravopisné záležitosti nebo tvary a významy slov. Jde o dotazy typu: "Píše se mezi značkou a číslem paragrafu mezera?" nebo: "Jaký je rozdíl mezi slovy cena a hodnota?"

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?