Příliš dlouhé věty, nadužívání sloves v trpném rodě nebo přílišné spoléhání na latinské výrazy patří k nejčastějším nedostatkům, jichž se právníci v odborné komunikaci dopouštějí. Některé nešvary přichází v módních vlnách, jiné se tvrdošíjně drží už od první republiky. "Jde jednak o oblíbená slova − ať už plnovýznamová, jako je předmětný, navýšit nebo rozporovat, či otázky skladebné a stylistické. K těm patří hromadění záporů a předložek, nadužívání podstatných jmen slovesných, zanedbání dvojí vazby či nesprávné skloňování," uvádí příklad soudkyně Nejvyššího správního soudu Michaela Bejčková, která je zároveň lektorkou kurzu správného právního vyjadřování.

Obecně pak právníci trpí úporným úsilím opsat složitě a za pomoci cizích slov to, co by se dalo vyjádřit jednoduše. Výsledkem pak bývají nesrozumitelná a nic neříkající vyjádření či dokumenty.

Základní doporučení odborníků na právní vyjadřování proto zní: "Ať už mluvíte, nebo píšete, vyvarujte se dlouhých šroubovaných vět." Přehlcují mozek, a člověk tak na konci neví, o čem byla řeč na začátku. Téměř každé souvětí se dá efektivně rozdělit na více krátkých vět.

Ani ve smlouvách či jiných odborných textech by to právníci také neměli přehánět s odkazy či poznámkami pod čarou. Ty vytrhují čtenáře z toku textu. "Zvyšují náročnost textu, protože čtenáře nutí jednu jeho část vykládat v souvislosti s jinou," upozorňuje Jakub Šváb, ředitel právního odboru J&T Banky, který na téma srozumitelného právního vyjadřování připravuje příručku.

Zapomeňte na latinu

Zvlášť v komunikaci s klienty pak odborníci právníkům radí vyhnout se odborným či latinským výrazům a raději právní otázky vysvětlit laickou češtinou. "Protože jsou právní otázky často komplikované obsahově, měli by právníci dělat vše pro to, aby forma jejich sdělení byla prostá a co nejpřístupnější pro čtenáře," zdůrazňuje Bejčková.

Jak navíc potvrdil průzkum magazínu Právní rádce provedený mezi čtyřmi desítkami renomovaných advokátů, partnerů, notářů a soudců, s latinskými a striktně odbornými výrazy mají i právníci sami někdy potíž. Nedokážou se "trefit" do správného pravopisu nebo ani neumí s jistotou říci, co přesně odborný termín znamená. Třeba latinskému výrazu "lex imperfecta", který se používá pro zákon, jenž nestanovuje sankci, nerozumí téměř čtvrtina respondentů.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?