Sílící globalizace a stále intenzivnější zapojení Česka do mezinárodního obchodu zvyšují poptávku po překladu právních dokumentů. Do češtiny se běžně překládají předpisy Evropské unie, naopak do cizích jazyků tuzemské zákony nebo smlouvy. Z odborných kruhů ale na kvalitu překladů často míří kritika.

Právníkům ztěžují práci hlavně nepřesnosti a odlišnosti české verze unijních norem od jejich verzí v základních jazycích, mezi něž patří především angličtina, němčina či francouzština. "Téměř každý unijní předpis je časem doplněn o opravu, která identifikované rozpory napravuje," popisuje advokát a partner Deloitte Legal Tomáš Babáček. Jako příklad rozdílu uvádí směrnici o elektroodpadech. V jejím českém znění regulaci podléhají nehomologovaná "elektrická dvoustopá vozidla", podle základních verzí do ní ale spadají všechna nehomologovaná "elektrická dvoukolá vozidla", tedy nad rámec českého znění například elektrické koloběžky. "Adresát normy by na takový rozpor měl poukázat a jakýkoliv veřejný orgán to musí vzít v potaz," dodává Babáček.

Ačkoliv návod, jak řešit rozdíly už daly i soudy, přibývá právníků, kteří s českými verzemi evropských předpisů nepracují a dávají raději přednost těm v angličtině či němčině. "Děje se to tím více, čím techničtější obor je. Typicky se jedná o obor financí nebo cenných papírů," upozorňuje vedoucí katedry jazyků Právnické fakulty Univerzity Karlovy Marta Chromá, která na téma odborného překladu a jeho hodnocení publikovala řadu knih.

Překladatel jako detektiv

Pořídit skutečně kvalitní právní překlad není snadné. Nejde jen o to převést text z jednoho jazyka do druhého. Důležitá je srozumitelnost použitých formulací, ale i jejich přesnost a adekvátnost. Najít přitom správné cizojazyčné ekvivalenty českých právních pojmů nebývá jednoduché. Pouze dobré jazykové či lingvistické vzdělání k tomu nestačí.

Důležité je, aby překladatel znal právní prostředí země, z níž pochází původní text, i právní prostředí země, do jejíhož jazyka se překládá. A musí také vědět, kde hledat ekvivalentní pojmy. Například inspiraci při převodu termínu "výprosa" do angličtiny lze podle Chromé najít v občanských zákonících kanadského Québecu či americké Louisiany.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?