Michal Škudrna

advokát, Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři

Mediace má řadu výhod, a proto této možnosti ve své praxi využívám. Při rozhodování, zda se na mediátora obrátím, ale vždy pečlivě posuzuji konkrétní případ. Úspěšnost mediace závisí na typu sporu a ochotě stran předejít jeho řešení před soudem. Vždy je tak třeba zvážit všechny skutečnosti případu, aby mediace byla opravdu řešením vhodným a účelným, a to především s ohledem na preference a zájmy klienta.

V současné době již převážná část klientů o mediaci slyšela, respektive povětšinou o tomto institutu jako o jednom z možných způsobů řešení sporů vědí. Nicméně stále se najde i zlomek těch, kteří o mediaci nikdy neslyšeli. Ti, kdo institut mediace neznají, pak často tento podle mého názoru velice rychlý a efektivní způsob řešení u vybraných sporů označují za jakousi "druhořadou" možnost oproti klasickému soudnímu řízení.

Nejčastěji se setkávám s mediací ve sporech obchodních, ačkoliv například i v rodinných sporech vidím dostatek prostoru pro její využití. Zejména u rodinných sporů může soudní řízení a jeho celkový průběh nevratně narušit vztahy v rodině, jelikož od soudu vždy odejde jedna strana jako vítěz a druhá jako poražená, což se samozřejmě do rodinných vztahů negativně promítá.

Naopak pouze zřídka jsem se s mediací potkal ve sporech pracovněprávních, což však lze přičíst zejména samotné podstatě těchto sporů. Typicky se totiž jedná o neplatné výpovědi z pracovních poměrů, porušení povinností zaměstnanců a podobně, kde je možnost smírného řešení velmi obtížně dosažitelná, ne­-li nemožná.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?