Tento měsíc se Poslanecká sněmovna vrátí k projednávání vládního návrhu zákona, který mimo jiné zvyšuje správní poplatek za přijetí návrhu na vklad do katastru nemovitostí z 1000 korun na 2000.1 💬 Ke zvýšení tohoto poplatku na dvojnásobek došlo naposledy k 1. lednu 2012, tedy ještě v době před rekodifikací soukromého práva.

Podle důvodové zprávy k zákonu, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů, měla právě rekodifikace soukromého práva zásadním způsobem zvýšit náročnost řízení vedených katastrálními úřady. Spolu s novým občanským zákoníkem byl přijat i nový katastrální zákon. Oba předpisy nabyly účinnosti 1. ledna 2014 a přinesly velké množství změn. Vedle zásady materiální publicity2 💬 došlo k upřednostnění vkladových řízení. Záznamem se tak do katastru zapisují i ta práva, která jsou od práva vlastnického odvozená. Tím se samozřejmě musel zvýšit nejen počet řízení podléhajících správnímu poplatku − oproti dříve bezplatným záznamovým procesům −, ale i příjem státního rozpočtu ze správních poplatků.

To ostatně predikovala i důvodová zpráva ke katastrálnímu zákonu, podle které činily příjmy ze správních poplatků v roce 2011 celkem 324 milionů korun. Podle důvodové zprávy v současné době projednávaného vládního návrhu již ovšem celkový roční výnos těchto poplatků činí cca 740 milionů korun. S ohledem na meziroční pokles počtu vkladových řízení na úrovni pět až sedm procent lze pak očekávat navýšení příjmů veřejných rozpočtů o 695 milionů korun, z toho cca 500 až 520 milionů v kapitole Český úřad zeměměřický a katastrální a cca 175 až 195 milionů v kapitole všeobecná pokladní správa.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?