Soudcovská unie chystá velký přehled etických dilemat, se kterými se může setkat soudce, a návod, jak je řešit. Podle předsedkyně unie Daniely Zemanové bude přílohou etického kodexu a bude rozebírat typové příklady situací, které soudce ve své práci i životě obvykle zažívá a v nichž by měl zpozornět a přemýšlet, zda se nedostává do střetu s etickými principy.

Reagujete tím na dění ze začátku letošního roku, kdy vypluly na povrch schůzky prezidenta a kancléře se soudci, které soudci brali jako pokus o jejich ovlivňování?

Určitě ne, tento záměr jsme si ve vedení unie ujasnili už loni na podzim, kdy se projednávaly podklady pro novelu zákona o soudech a soudcích. Mluvili jsme o doporučení skupiny Greco a podle jednoho z nich má Česká republika přijmout etický kodex, který by byl závazný pro všechny soudce. Na pracovním jednání na ministerstvu jsme se shodli, že v Česku není subjekt, který by takový etický kodex mohl vydat, protože nemáme Nejvyšší radu soudnictví. V Soudcovské unii jsme se po tomto kulatém stole zamýšleli, jak bychom mohli rozšířit užívání našeho etického kodexu mezi větší počet soudců, tak vznikla myšlenka vytvořit jeho praktickou přílohu.

V jakém stadiu je příprava této "kuchařky"?

V tuto chvíli pročítáme etické kodexy různých zemí, snažíme se shromáždit co nejvíce příkladů etických dilemat soudců, teprve potom přijde fáze jejich zpracování. Pomáhá nám i tým veřejné ochránkyně práv, který překládá některé zahraniční kodexy, jimiž se můžeme inspirovat. Zejména to jsou skandinávské státy, například švédský kodex má podobu případových studií. Přes léto sepíšeme návrh textu přílohy, na podzim chceme udělat sérii workshopů se soudci, na kterých bychom se přesvědčili, jestli jsme ty situace vybrali dobře a zda máme nějaké doplnit.

Daniela Zemanová

Je od roku 2014 prezidentkou Soudcovské unie. Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a soudkyní se stala v roce 2001. Nejprve pracovala na liberecké pobočce Krajského soudu v Ústí nad Labem. V roce 2005 byla přidělena k Nejvyššímu správnímu soudu, kde zasedala mimo jiné ve zvláštním sedmičlenném senátu rozhodujícím volební spory a případy týkající se politických stran. Loni v říjnu Daniela Zemanová z Nejvyššího správního soudu odešla na Městský soud v Praze, kde je nyní soudkyní na civilním úseku.

Daniela Zemanová

Jaké jsou modelové situace, kdy má soudce nějaké dilema? Lidové noviny například opakovaně kritizovaly to, že se soudci setkávají s advokáty.

Ano, mimoprofesní setkání právníků jsou plná etických dilemat. Při jaké příležitosti se setkat a při jaké nesetkat s určitou osobou. Mohu přijmout pozvání na společenskou událost, když jsem soudce v malém městě, nebo se zúčastnit kulturní akce, kterou pořádá a platí nějaký významný podnikatel? To jsou samá etická dilemata.

Do jakých jste se dostala vy? Jste navíc prezidentka Soudcovské unie, takže různých nabídek a pozvání je asi více.

Ano, do kanceláře unie chodí běžně pozvánky na divadelní představení, která platí nějaká firma, podnikatel. Ale nevyužívám je. Každý rok si třeba jedno představení Shakespearovských slavností vyhradí společnost PPF a nabídnou vstupenky různým institucím, včetně Soudcovské unie. Ten lístek v normálním prodeji nestojí málo, zde je to navíc s bonusem dobrého místa a výborného občerstvení, takže je docela příjemné pozvání přijmout. Nedějí se tam žádné špatné věci, rozhodně tam neprobíhá žádné ovlivňování nebo něco podobného, je to kultivovaná kulturní akce. Ale já tam z mého pohledu jít nemám.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?