Od května mají státní zástupci nový etický kodex. V této branži jde o přelomovou novinku. Ne že by to té doby žádný soupis pravidel pro státní zástupce neexistoval, problém byl ale v tom, že nebyla jednotná. Svůj mravní kodex měla například Unie státních zástupců ČR. Jiný platil na Vrchním státním zastupitelství v Praze. Teď mají žalobci konečně jeden ucelený morální standard.

"Sjednocení je určitě velmi významným krokem, neboť je těžko přijatelné, aby se státní zástupci na různých úrovních řídili jinými profesními zásadami. Také je důležité, že kodex je projevem konsenzu vedoucích státních zástupců," říká proděkan právnické fakulty v Olomouci Maxim Tomoszek, který právní etiku vyučuje.

Samotný etický kodex státního zástupce je poměrně stručný, obsahuje šest obecný článků. V nich se například uvádí, že státní zástupce si má v osobním životě počínat tak, aby nezpochybňoval důvěryhodnost své osoby ani státního zastupitelství, nebo že má svou funkci vykonávat na nejvyšší odborné úrovni.

Třicet stran příkladů a judikatury

Obecný soupis pravidel Nejvyšší státní zastupitelství doplnilo komentářem, který jednotlivé články rozvíjí a uvádí i příklady z dosavadní kárné judikatury či rozhodnutí etické komise Unie státních zástupců ČR. To je už čtení na tři desítky stran.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?