V současné době nepatří profesní etika na většině českých právnických fakult mezi povinně vyučované předměty. V rámci výuky se od studenta vyžaduje mnohdy až zbytečné memorování doslovných zákonných ustanovení a takzvané měkké dovednosti, jako rétorika či znalost pravidel profesní odpovědnosti, jsou v rámci výuky upozaděny. Jen dobrovolně se tak s profesní etikou setkávají studenti práv na fakultě v Praze, Plzni a Olomouci.

"Na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni tento volitelný předmět absolvuje každoročně kolem sta studentů," uvádí bývalý ústavní soudce Stanislav Balík, který tam etiku vyučuje. Jde zhruba o 15 procent studentů, které fakulta ročně přijme ke studiu.

Povinně se s etikou studenti práv setkají jen na Masarykově univerzitě v Brně. Tam ale zase nejde o samostatný předmět. "V rámci povinné výuky musíme absolvovat filozofii práva nebo dějiny právního myšlení a v obou předmětech se vyučuje i problematika právní etiky a morálky," uvádí studentka třetího ročníku Zuzana Liškařová.

Jenže počet vyučovacích hodin, které studenti brněnských práv stráví nad etikou, není nijak velký. "Kvůli množství témat, která musíme v rámci semináře probrat, se profesní etice věnujeme maximálně čtyři hodiny za celý semestr," dodává vyučující Tomáš Sobek.

Měla by si tedy profesní etika vydobýt důstojnější místo mezi povinnými předměty? Podle vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové by to bylo na místě. "Je na pováženou, že v roce 2019 si vůbec pokládáme takovou otázku. Profesní etika není oborem jednoduchým, vyžaduje hlubší základy a bez studia zůstane často nepochopenou, a tedy nenaplněnou," míní Bradáčová.

Současnou úroveň etického vzdělání mladých právníků považuje za nedostatečnou také Maxim Tomoszek, akademik působící na katedře ústavního práva na olomoucké právnické fakultě. Je podle něj nutné, aby již bezprostředně po zakončení studia právnické fakulty byl absolvent připraven na výkon profese, a to včetně povědomí o profesně etických zásadách. "Smyslem výuky profesní etiky na právnických fakultách má být položení nezbytného základu, který bude další profesní příprava dále rozvíjet," dodává.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?