Jednou z cest, jak zvýšit výtěžnost insolvencí, je získat více zdrojů, tedy v tomto případě více dlužníků. "To po prvním červnu očekáváme," uvedl Ondřej Zezulka z legislativního odboru ministerstva spravedlnosti na Konferenci Insolvence 2019, jejímž hlavním mediálním partnerem byl měsíčník Právní rádce. A jeho předpoklad aktuální čísla potvrzují. Za první měsíc účinnosti novely insolvenčního zákona, která mimo jiné zmírňuje pravidla pro vstup do oddlužení, se počet návrhů zvýšil trojnásobně. Na insolvenční správce ale čeká nejenom více práce, ale i vyšší požadavky na výkon jejich činnosti.

Právě správci hrají v nově nastaveném oddlužovacím procesu klíčovou roli. Musí na dlužníka průběžně dohlížet a motivovat ho k vyšším výdělkům. Ministerská vyhláška, účinná rovněž od prvního června, popisuje jednak podrobnosti tohoto dohledu, požadavek na úctyhodné prostředí kanceláře správce, jednak standardy výkonu činnosti správce. Úředníci se při vzniku této pasáže nechali inspirovat i zahraniční úpravou. "Důležitým aspektem je například nutnost dát při výkonu funkce přednost společnému zájmu věřitelů před zájmy vlastními i před zájmy jiných osob," zmínil Zezulka. Praktickou novinkou pak je možnost po předchozím informování ministerstva spravedlnosti uzavřít provozovnu až na čtyři týdny v roce.

Řada důležitých témat, která nastolila novela insolvenčního zákona, zůstává ale podle odborníků nejistá a nejednoznačná. Na vládní nařízení, které stanoví způsob určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení, správci stále čekají. Podle šéfa dohledu nad insolvenčními správci Martina Richtera pak zaznívají z justice různé názory na to, jakým způsobem má správce dohlížet na dodržování povinností dlužníka. "Od těch extrémních, že se nebude dělat nic, až po to, že správce bude hledat dlužníkovi zaměstnání," uvedl.

"Rozhodně nebude nikdo nutit učitelku v mateřské škole, aby nastoupila jako pokladní v Lidlu, kde si vydělá o několik tisíc víc," zdůraznil ale na konferenci místopředseda Krajského soudu v Českých Budějovicích Zdeněk Strnad.

Rostislav Krhut, místopředseda ostravského krajského soudu, pak upozornil, že správci by neměli průběžný dohled nad dlužníkem zanedbat. "To by byla jedna z největších chyb. Po pěti letech bude třeba posoudit, jestli dlužník vyvinul veškeré úsilí − a co tam pak jako správci napíšete?" varoval Krhut. Působit přitom má správce zejména na ty, kteří budou mít problém dosáhnout třicetiprocentní hranice. Na začátku tak správce musí nejprve odhadnout, jaká bude míra uspokojení věřitelů.

Ondřej Zezulka na konferenci také představil záměr ministerstva zcela přepracovat insolvenční formuláře, jejichž prostřednictvím se například podává návrh na povolení oddlužení nebo seznam přihlášených pohledávek. "S těmi stávajícími je řada problémů, zejména technického rázu, jsou dlouhé a překombinované," zdůvodnil vznik nové pracovní skupiny, která má na ministerstvu projekt na starosti. Formuláře by měly být uživatelsky přívětivější a mohly by být provázány tak, aby docházelo k automatickému přenosu dat.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?