Bohumil Šmucr, ředitel odboru strukturálních fondů ministerstva průmyslu a obchodu

Na konferenci, která se konala na konci května, odborníci na administraci evropských fondů z České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska diskutovali o praktických problémech, které současná definice malého a středního podniku přináší, a navrhli několik řešení. Problematická je podle nich zejména v těchto oblastech: vazby prostřednictvím fyzických osob, stejné a navazující trhy a jejich vymezení, složitý přístup k potřebným údajům zejména za zahraniční subjekty, nejednotnost používaných konceptů. Tyto problémy pak způsobují právní nejistotu na straně subjektu, který poskytuje dotace, a zároveň i na straně žadatelů a příjemců dotací.

Zanedbatelné nejsou ani značné administrativní výdaje, které je nutné pro řešení této problematiky vynakládat. Na ministerstvu průmyslu a obchodu zabere kontrola malých a středních podniků zhruba dvě třetiny času nutného pro ověření formálních náležitostí a přijatelnosti dotačního projektu.

Definice malého a středního podniku je v současné podobě aplikovatelná, jen pokud je dostatek času k provedení všech kontrol. Nicméně v praktické realizaci operačních programů, kdy administrujeme 18 tisíc žádostí a za týden jich přijde několik stovek, není forenzní kontrola statusu malého a středního podniku možná.

S Evropskou komisí si proto musíme vyjasnit a zpřehlednit oblast vazeb přes fyzické osoby a s tím související oblast stejných či navazujících trhů a zvážit vypuštění konceptu partnerského podniku z definice malého a středního podnikání. Je také nutné zrevidovat vymezení pojmu zaměstnanec a využít v této oblasti spíše národní úpravy. V této souvislosti navrhujeme také zvážit navýšení kritéria počtu zaměstnanců rozhodného pro přiznání statusu malé a střední firmy ze současných 250 na 500, případně toto kritérium úplně vypustit. Tržní sílu totiž podle našeho názoru dostatečně reprezentují finanční veličiny.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?