Lukáš Stoček

Předseda Spolku moravských insolvenčních správců a Unie spolků insolvenčních správců

Insolvenční správci jsou jediná odborná profese, která nemá svou profesní komoru. Hlasy volající po jejím vzniku sílí a důvody pro něj považujeme za tak podstatné, že se Unie spolků insolvenčních správců rozhodla zastřešit platformu, která se podílí na tvorbě podkladů pro vznik komory.

Vzniku platformy předcházela diskuse v rámci jednotlivých regionálních spolků, v níž se 70 procent našich členů vyjádřilo pro vznik samostatné komory insolvenčních správců. Zbytek se přiklonil k tomu, aby správce, kteří jsou zároveň advokáty, zastřešovala Česká advokátní komora. Ovšem stojí za povšimnutí, že mezi 70 procenty hlasujících pro zřízení nové komory byla celá řada advokátů.

V loňském roce i Česká advokátní komora navrhla, že bude zastřešovat i správce - advokáty. Argumentace, že to advokátní komora umí a má dostatečné zabezpečení pro organizaci potřebných činností, je správná. Jenže rozdělení správců na ty, kteří jsou advokáti a budou spadat pod advokátní komoru, a na ty, kteří advokáti nejsou, a budou tedy spadat pod ministerstvo spravedlnosti, je nevhodné a nastolilo by nepřípustnou nerovnost mezi správci.

Správci by měli být považováni za jednu skupinu se stejnými právy i povinnostmi a měli by spadat pod jeden společný dozorový orgán. Jejich komora jako profesní a odborná organizace s povinným členstvím by měla hájit oprávněné zájmy všech insolvenčních správců a podílet se na zkvalitňování výkonu činnosti insolvenčních správců a posilování transparentnosti insolvenčního prostředí. Komora může jednotně zajistit vzdělávání, a to všech správců v celé republice, a rovněž být oficiálním partnerem pro ministerstvo spravedlnosti. Unie spolků insolvenčních správců proto považuje vznik samosprávné insolvenční komory za zásadní.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?