Nejenom naše, ale také evropská a podstatná část světové společnosti prochází zásadními změnami. Týkají se náhledu na svět, ale i sebe či postavení jednotlivce ve společnosti. Změny ze své podstaty vyvolávají nejistotu a nervozitu. Je také obtížné uprostřed nich je samotné reflektovat, pokud vůbec je prostor pro strategické uvažování. Vidíme střetávající se koncepce globalizační s koncepcemi regionálními. Každý krok či rozhodnutí v této situaci vyvolává reakci nebo protiakci. Často dochází i ke zpochybnění toho, o čem se dosud zdálo, že na tom panuje konsenzus.

Tento stav citelně zasahuje i do oblasti ústavního práva a ovlivňuje postavení jednotlivce jako spolutvůrce veřejné moci. Je proto na místě zamyslet se nad základními principy volebního práva pro dnešní dobu.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?