První stálý arbitrážní soud v Československu vznikl v roce 1949 − tehdy ještě pod názvem Rozhodčí soud při Československé obchodní komoře − a bez přerušení funguje dodnes. Patří k nejstarším v regionu. Kupříkladu Vídeňský arbitrážní soud začal fungovat až v roce 1975. Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, jak dnes zní plný název nositele české tradice, si výročí připomněl 28. května. Z českých osobností se oslav zúčastnili například místopředseda senátu Milan Štěch, prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý či soudce Evropského soudu pro lidská práva Aleš Pejchal. A nechyběli ani zahraniční hosté.

Odpolední slavnostní část zahájila předsedkyně pražského rozhodčího soudu Marie Karfíková, která připomněla důležité milníky rozhodčího řízení v Česku. Vyzdvihla mimo jiné jeho zvláštní postavení a význam pro stmelování mezinárodního obchodu během čtyřiceti let, kdy svět dělila železná opona. V současnosti podnikatelé na arbitráži oceňují hlavně rychlost, která je předností jednoinstančního řízení. "Rozhodujeme ročně tisíce sporů, a to i takových, které nemají žádnou objektivní vazbu na Českou republiku," uvedla Karfíková.

Ačkoliv "hodnota" sporů řešených před rozhodčím soudem při hospodářské a agrární komoře je menší, než je obvyklé v zahraničí, co do počtu případů český rozhodčí soud předčí podobné zahraniční instituce. "Od roku 2006 do roku 2016 rozhodoval 22 tisíc českých a zahraničních sporů. To je víc než dva tisíce sporů ročně," vypočítal advokát PRK Partners a rozhodce Robert Němec a doplnil srovnání se zahraničím: "Londýnský arbitrážní soud ročně rozhodne řádově stovky řízení. 800 až 900 řízení vede vídeňský arbitrážní soud."

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?