Přímo na obrazovce počítače vidí soudce úkoly, které se vážou k přiděleným spisům. Každé podání nebo žádost, jež k jakémukoliv z "jeho" případů přijdou na soud, se mu automaticky zobrazí tamtéž. V rámci jediného informačního systému si může se svými kolegy vyměňovat pracovní verze spisů, upravovat je či doplňovat. Každá úprava se archivuje, aby bylo i zpětně jasné, kdo do spisu zasahoval. Finální verzi rozsudku, usnesení či dalších listin bude moci soudce dvěma kliknutími myši odeslat příslušným advokátům a dalším účastníkům řízení. Všechny dokumenty, jež se vážou k případu, jsou digitalizované a strojově čitelné, takže soudce si v nich může zvýrazňovat důležité pasáže nebo z nich přímo kopírovat do rozsudku či usnesení, které připravuje. Konec listování mnohasetstránkovou papírovou verzí spisu. V digitálním prostředí je vše přehledné a dostupné na jednom místě.

Tak by měl podle plánů ministerstva spravedlnosti fungovat eSpis, tedy hlavní součást elektronizace justice, jež se v Česku plánuje takřka dvě desetiletí. Pořád ale zůstává v nedohlednu. Lákavě vyhlížející a velmi ambiciózní systém s pracovním prostředím ne nepodobným sociální síti Facebook na ministerstvu existuje zatím jen ve vizualizaci. Výběrové řízení, které mělo odstartovat první ostrou fázi jeho výstavby − plnou digitalizaci insolvenčních systémů, označovanou jako eISIR −, resort v dubnu zrušil. Zájemci o zakázku téměř za čtvrt miliardy korun totiž ministerstvo zavalili stovkami dotazů na právní i technické náležitosti nového systému. "Dodavatelé spatřují značnou nejasnost zadávacích podmínek zejména v nastavení funkčních požadavků, specifikaci systému i v některých ustanoveních smluv, například pokud jde o součinnost objednatele nebo licence," uvedl v oznámení o zrušení tendru náměstek ministra spravedlnosti pro řízení sekce provozní a právní Zbyněk Spousta.

Výběrové řízení, které bylo od začátku vypsáno jako otevřené, navíc státu neumožňovalo o zadaných parametrech a nabídkách se zájemci jednat. Hrozilo tak, že nový rejstřík nakonec nebude odpovídat jeho potřebám.

Ministerstvo spravedlnosti teď chce ve spolupráci s vnitrem, pod nějž spadá egovernement jako celek, připravit nové zadání zakázky na eISIR a tendr vypsat znovu − tentokrát jako řízení se soutěžním dialogem, v němž může se zájemci o zakázku vyjednávat o její specifikaci. "Ministerstvo vnitra nám přislíbilo, že uvolní dva IT pracovníky, kteří nám pomohou popsat technickou část zakázky," říká Martin Richter, zástupce náměstkyně pro řízení sekce justiční a legislativní, který je dočasně pověřen řízením odboru elektronizace justice. Oddělení jedná také o spolupráci s Rakouskem, kde už elektronický spis − byť na dobrovolné bázi − některé soudy ­využívají. Cílem je připravit nové zadání zakázky ideálně ještě do konce letošního roku.

I tak je ale jasné, že nový elektronický informační systém insolvenčního rejstříku (jak zní plný název skrývající se pod zkratkou eISIR) nebude funkční do konce roku 2020, což byl původní termín pro jeho spuštění. "Optimistická varianta nyní je, že koncem roku 2023 bychom mohli spouštět elektronický spis na insolvenční agendě," popisuje plány resortu Richter a dodává: "V dnešních podmínkách je tak složité vysoutěžit zakázku, že rok realizace nikdo nedokáže garantovat. Pokud se neúspěšní zájemci o zakázku obrátí na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, může se termín dokončení ještě zdržet."

Digitalizace civilních, trestních a správních spisů se justice dočká ještě později. Zakázka na eISIR má totiž položit základ pro eSpis společný pro všechny typy řízení. Teprve na něj se pak budou "napojovat" aplikace ušité na míru specifikům dalších typů soudních agend. Kdy se podaří dokončit celý systém eJustice, si nikdo netroufne odhadovat, zvlášť v době, kdy dochází ke střídání ministrů spravedlnosti. Zkušenosti ze zahraničí ale ukazují, že by to mohlo trvat i déle než šest let od zadání první zakázky celého systému, kterou má být v českých podmínkách tendr na eISIR.

Justice v praxi: Skenujeme, anonymizujeme černou fixou

Insolvenční řízení stát nevybral jako první krok k digitalizaci justice náhodou. Částečně elektronický systém tam už na rozdíl od jiných typů řízení existuje. Funguje vedle klasického listinného spisu, který je i zde pořád nepostradatelným základem. Elektronický systém − zasvěcenci označovaný jako "starý ISIR" − usnadňuje například doručování písemností aktérům insolvencí.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?