Vážení čtenáři,

vítám vás u dubnového vydání odborného měsíčníku Právní rádce. V polovině března me­diální dům Economia uspořádal v pořadí už čtvrtý ročník konference Česko v době dluhů. Hlavní téma magazínu jsme se proto rozhodli věnovat tomuto dlouhodobě palčivému tématu. Ačkoliv se ekonomická situace České republiky v posledních letech zlepšuje, dluhy Čechů přepisují historická maxima. Na řadu dlužníků míří i několik exekucí najednou, což je potápí stále hlouběji do dluhové pasti. Snahy zákonodárců tuto situaci řešit budí rozpaky, a to nejen proto, že přijatá legislativní řešení obvykle vychylují vztah dlužník−věřitel z rovnováhy a že jako kyvadlo přiklánějí systém na jednu nebo druhou stranu. Jak přesně teď vymáhání dluhů v Česku probíhá, se rozhodla vyzkoušet redaktorka Jana Rosůlková. Detailní pohled na práci exekutorů shrnula v reportáži Dva dny s exekutorem. Seznámit se v tomto vydání můžete také s názory politiků a insiderů "dluhového byznysu" na proběhlé legislativní novinky i změny, které české dlužníky a věřitele čekají v budoucnu.

Nová regulace

Právní rádce pro vás sleduje také novou legislativu napříč právním řádem a upozorňuje na chystané změny. V tomto vydání jsme si pro vás připravili analýzu zamýšlené regulace prostituce. V expertní části pak mimo jiné přinášíme informace o novém systému označování cigaret, který má v Evropské unii začít fungovat od letošního května.

Zaostřeno na vzdělání

V závěrečné části časopisu věnované trendům v právním světě přinášíme rozhovor s vysokoškolskými pedagogy Markem Antošem a Radimem Boháčem o (r)evolučních změnách, které se chystají na pražské právnické fakultě. Ta chystá nový studijní plán posilující seminární výuku. Pod kontrolu fakulty se má nově dostat i odborná praxe studentů, což pocítí i advokátní kanceláře, které o "studentskou práci" v řadě případů opírají svůj byznys.

Věřím, že vám dubnové vydání Právního rádce nabídne zajímavé a inspirativní čtení nejen pro vaši pracovní praxi, ale i pro volné chvíle.