Zákony a další právní předpisy dnes už vyhledává, čte a používá i široká veřejnost. Dostupnost právních předpisů totiž už dávno není výsadou odborných knihoven, v nichž v tlustých svazcích čekají na policích svázané sbírky zákonů. Internet a elektronické systémy učinily legislativu dostupnou každému. Jakkoli digitální věk zjednodušil přístup k jakémukoli právnímu předpisu naší země, každý, kdo si nějaký z předpisů vyhledal, zažil rozpaky s jeho porozuměním. Všeobecně je tak právo považováno za složité a odstrašující.

Počet právních předpisů, jejich objemnost, fragmentárnost, míra detailu, vysoká frekvence změn, živelná interakce s právem Evropské unie, pojmová nejednotnost a normativní užvaněnost působí, že i právníci považují české právo za hypertrofované a složité nejen na pochopení, ale leckdy i na dodržování.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?