Ve 21 zemích z 28 členů Evropské unie už fungují inovační huby, jejichž cílem je zlepšit komunikaci mezi inovativními firmami a regulatorními orgány. Fintech start-upy a další inovátoři v rámci nich mohou žádat pokyny od regulátorů ohledně dohledu nebo nastavení licenčních požadavků.

Dánsko, Velká Británie, Nizozemsko, Litva a Polsko zavedly už i "vyšší" formu spolupráce s inovátory − takzvané regulatorní sandboxy. Jde o vymezený "prostor", v němž fintech společnosti testují své produkty a služby pod dohledem regulátora trhu. To má oběma stranám pomoci lépe pochopit příležitosti a rizika inovativních modelů. "Regulatorní sandbox nabídne strukturované a kontrolované prostředí, ve kterém bude možné radikálně měnit tradiční styly práce, rozvíjet inovace a současně zjišťovat, jak lze zavádět regulaci," vysvětluje Sridhar Cadambi, odborník na digitální technologie ve finančních službách a člen představenstva Expobank CZ.

Zavádění takových novinek podporujících inovace je pro Evropu klíčové, aby "neztratila dech" za světem. Fintech odvětví propojující tradiční trh financí s moderními technologiemi v posledních letech rychle roste. V roce 2017 dosáhl objem investic do této oblasti v celosvětovém měřítku 40 miliard dolarů. Loni tuto metu překonal už v pololetí. Tržní kapitalizace společnosti PayPal, která bývá považována za jednu z prvních a nejvýznamnějších fintech firem, v roce 2018 přesáhla 100 miliard dolarů.

V oblasti fintech patří tradičně ke světovým lídrům Spojené státy. V evropském měřítku je průkopníkem Velká Británie. Ta konkrétně regulatorní sandboxy testuje už od roku 2016 a podle tamního finančního kontrolního úřadu se novinka v praxi osvědčila. 90 procent společností, které se zapojily do historicky prvního vyhlášeného sandboxu v Británii se na trhu uchytilo. "Mnoho účastníků v důsledku zapojení do sandboxu snadněji získalo peníze na svůj rozvoj," upozornil nedávno ředitel pro strategii a soutěž Financial Conduct Authority Christopher Woolard.

Sandbox v praxi

Podrobnou studii fungování inovačních facilitátorů v Evropské unii začátkem letošního roku představila trojice Evropských orgánů pro dohled, známá pod zkratkou ESAs, sestávající z Evropského orgánu pro bankovnictví, Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy a Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění. Analyzují v ní mimo jiné to, jak regulatorní sandboxy fungují v pětici průkopnických zemí, které je jako jedny z mála v Evropě dosud zavedly. Firmy se tam do sandboxu zapojují na základě vyplnění standardizované žádosti. Aplikace pro přihlašování bývá otevřena maximálně po dobu dvou měsíců. Po přijetí národní regulátor žádosti vyhodnotí vzhledem ke stanoveným kritériím. Mezi ta patří třeba to, do jaké míry jsou produkt nebo služba, s nimiž se žadatel plánuje do sandboxu zapojit, už připraveny na testování. Podstatné také je, zda jde skutečně o novinku a jaké přínosy by mohla mít pro spotřebitele.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?