Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku vydal rozsudek týkající se kontroverzního tématu transgenderových osob. Zabýval se v něm případem stěžovatele, který se narodil jako žena a usiloval o administrativní změnu pohlaví. Tu mu ale republika Makedonie neumožnila, protože nepodstoupil operaci, při níž by došlo k chirurgické změně jeho pohlaví a sterilizaci.

Zcela totožný požadavek přitom obsahuje též ustanovení § 29 českého občanského zákoníku, podle kterého změna pohlaví člověka nastává chirurgickým zákrokem při současném znemožnění reprodukční funkce a přeměně pohlavních orgánů. Za tuto úpravu sklidila Česká republika kritiku již na podzim ze strany Evropského výboru pro sociální práva. Výbor konstatoval, že jde o požadavek, který vážně ovlivňuje zdraví, fyzickou a psychologickou integritu a důstojnost člověka. Považuje jej za nehumánní a v rozporu se základními lidskými právy.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?