Legislativní práce na zavedení kolektivní1 💬 žaloby aktuálně intenzivně probíhají na evropské úrovni. Evropská komise představila návrh směrnice o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů.2 💬 Ten je nyní projednáván v Evropském parlamentu a zároveň členskými státy. Návrh zákona o hromadných žalobách je pak i jednou z legislativních novinek roku 2019, na jejíž přípravě v současné době pracuje Ministerstvo spravedlnosti České republiky.

Očekávaný český zákon zatím existuje pouze v podobě věcného záměru. Půjdou-li však práce podle plánu, můžeme paragrafované znění zákona očekávat již v prvním čtvrtletí tohoto roku. První hromadnou žalobu bychom pak měli mít možnost podat již za necelé dva roky, v roce 2021.

Revoluce v českém procesním právu

Kolektivní uplatňování odškodňovacích nároků je českému právu dosud, s výjimkou dílčí úpravy specifické problematiky v oblasti korporátního práva, neznámé. To by měl aktuálně připravovaný legislativní počin změnit, neboť má ambici zavést plošně do celé oblasti soukromoprávních vztahů možnost využití hromadného řízení. Čím širší působnost, tím větší dopady. Český návrh je přitom koncipován skutečně revolučně a průlomově − obsahuje celou řadu nových institutů a zásad, s nimiž si bude muset dosud spíše konzervativně fungující civilněprávní justice netradičně a liberálně poradit.

Hromadná žaloba poslouží, ale i spálí

Zahraniční zkušenost ukazuje, že hromadná žaloba může být stejně dobrým sluhou jako zlým pánem. Hlavními důvody jsou jednak vysoké náklady již samotného vedení hromadného řízení a dále jeho snadná zneužitelnost pro formování veřejného mínění. Hromadná žaloba tak má potenciál působit až likvidačně právě na ty, jimž má sloužit. A přestože její negativní následky ohrožují spíše potenciální žalované, stejně tak mohou negativně dopadnout i na žalobce.

Jaká rizika tedy může hromadná žaloba přinést? Představme si například úspěšného podnikatele, můžeme ho pojmenovat třeba Cyril Nebesář. Pan Nebesář po letech usilovné práce vlastní a vede prosperující společnost na výrobu dřevěných hraček. Jeho výrobky jsou proslulé svou originalitou i kvalitou. Pak do jeho života vstoupí hromadná žaloba…

Finanční likvidace a poškození reputace

Závistivý a méně úspěšný konkurent pana Nebesáře, pan Svátek, nalezne a uplatí svolného zákazníka a pro zdánlivou vadu podají proti panu Nebesářovi hromadnou žalobu. Informace o nebezpečné hračce ohrožující bezpečnost dětí a hromadném řízení vedeném proti panu Nebesářovi je v následujících dnech rozšířena do tisku internetových médií. Dosud spokojení zákazníci pod mediálním tlakem přihlašují (pro jistotu) své nároky.

Pan Nebesář předloží v hromadném soudním řízení řadu důkazů prokazujících nezávadnost hračky. Žalobce však navrhne provedení velkého množství důkazů a vyžádá si řadu interních dokumentů týkajících se podnikání pana Nebesáře, často obsahujících know-how, technologické postupy a jiná obchodní tajemství. Jejich předložení se pan Nebesář ne zcela úspěšně brání, přičemž jejich dohledáváním tráví dlouhé dny. Soudní řízení tak trvá řadu let.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?