Nejvyšší soud se zastal města Krnov, které kvůli menším chybám přišlo o osmimilionovou dotaci na rekonstrukci, a finančnímu úřadu mělo navíc zaplatit stejně vysoké penále. Při kontrole totiž neprokázalo splnění termínu realizace projektu.

Podle zjištění Krajského soudu v Ostravě, k němuž se Krnov odvolal proti platebnímu výměru, město projekt převzalo, avšak žádost o kolaudační souhlas podalo se zpožděním. Soud proto rozhodl, že v posuzovaném případě žalobce sice porušil podmínky dotace tím, že o vydání kolaudačního souhlasu požádal pozdě, to však nezakládá důvod pro uložení tak vysoké pokuty. Z pohledu soudu jde o menší pochybení, protože účel dotace jím nebyl dotčen.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?