Procesně nezpůsobilou se rozumí nejen osoba, která byla soudem omezena nebo zbavena způsobilosti k právním úkonům, ale i osoba, která nebyla v konkrétní situaci v důsledku duševní poruchy schopna samostatně právně jednat a nebyla náležitě zastoupena. Ústavní soud se tak zastal muže, který v roce 2008 podstoupil náročnou mozkovou operaci a posléze vystavil jinému vlastní směnku na částku tři miliony korun.

Plnění ze směnky se věřitel nejprve úspěšně domáhal u Okresního soudu Praha-západ. Nemocný muž se rozsudku bránil žalobou pro zmatečnost, protože podle svých tvrzení ze zdravotních důvodů nebyl během jednání okresního soudu procesně způsobilý a nebyl nijak zastoupen. Krajský soud v Praze vrátil případ okresnímu soudu a doporučil mu přizvat znalce k posouzení zdravotního stavu stěžovatele. Okresní soud poté rozhodl, že stěžovatel nebyl při uznání dluhu soudně zbaven ani omezen ve způsobilosti k právním úkonům a žalobu pro zmatečnost zamítl.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?