jarvis_5c59992e498e40fdfd44e439.jpeg
Odměna advokáta
Foto: archiv nakladatelství Wolters Kluwer

Wolters Kluwer

Wolters Kluwer vydali druhé, doplněné a aktualizované vydání úspěšné publikace, které přináší podrobný komentář jednoho z nejdůležitějších stavovských předpisů − vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Autory jsou uznávaní advokáti jako Daniela Kovářová, Stanislav Balík ml., Robert Němec či Michal Žižlavský. Jejich podrobný výklad je ve druhém vydání doplněn o nové příklady, postupy, vzory a zejména aktuální rozhodnutí soudů i orgánů České advokátní komory. Vedle přehledně členěného komentáře jednotlivých ustanovení kniha obsahuje také zvláštní kapitoly věnované odměně advokáta v pozici rozhodce, mediátora, insolvenčního správce, likvidátora a nově také kapitolu věnovanou výkonu pro bono služeb.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?