PRÁVNICKÁ SÍŇ SLÁVY

jarvis_5c598768498e678d7a967dac.jpeg
Petr Pithart, politolog a politik
Foto: archiv ČAK

Petr Pithart

politolog a politik

Muž se "dvěma P", které tvoří iniciály jeho jména, je vlastně dokonce osobnost se "sedmi P" − právník, politik, politolog, pedagog, překladatel, první porevoluční český premiér a předseda Senátu. Petr Pithart je jednou z nejvýraznějších osobností, které jsou dodnes těsně svázány s posledními padesáti lety historie naší země. Za své aktivity získal mnohá ocenění − například Cenu Františka Kriegla za občanskou statečnost od Nadace Charty 77, čestnou medaili TGM. Pithart je i dnes stále velmi aktivní, zejména publicisticky. Bohatá je také jeho lektorská činnost.

TALENT ROKU

jarvis_5c598778498e678d7a967db8.jpeg
Jiří Mulák, asistent soudce Vrchního soudu v Praze
Foto: archiv ČAK

Jiří Mulák

asistent soudce Vrchního soudu v Praze

Jiří Mulák je v současné době odborným asistentem na katedře trestního práva Právnické fakulty UK, kde vyučuje trestní právo a kriminalistiku, a současně je také asistentem místopředsedy Vrchního soudu v Praze. V minulosti absolvoval stáž na Ústavním soudu ČR a pobýval na prestižním Institutu pro trestní právo a kriminologii UNI Bern. V disertační práci se věnoval základním zásadám trestního řízení a právu na spravedlivý proces. Je autorem několika odborných článků a statí, a to zejména z oblasti trestního práva procesního.

OBČANSKÉ PRÁVO

jarvis_5c59878b498e678d7a967dcd.jpeg
Jan Záruba, státní zástupce
Foto: archiv ČAK

Jan Záruba

státní zástupce

Jan Záruba začínal profesní kariéru jako samostatný podnikový právník, pak působil jako prokurátor. Od roku 1996 pracoval jako státní zástupce na Vrchním státním zastupitelství v Olomouci, o dva roky později se přesunul na Nejvyšší státní zastupitelství, kde zastával několik funkcí až po tu současnou, kdy působí jako ředitel odboru veřejné žaloby v netrestních věcech. Je také lektorem Justiční akademie v Kroměříži. Titul Právník roku vnímá jako cenu pro netrestní úsek činnosti veřejné žaloby.

TRESTNÍ PRÁVO

jarvis_5c598798498e678d7a967ddf.jpeg
František Púry, soudce Nejvyššího soudu
Foto: archiv ČAK
Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?