Podle nedávného průzkumu Americké advokátní komory představuje instituční předpojatost neboli systemic bias napříč advokacií významnou bariéru genderové a rasové rovnosti. Caroline Miller Smithová z londýnské kanceláře White & Case tvrdí, že hlavním problémem v advokacii jsou nevědomé předsudky.

Je podle vás instituční předpojatost téma i na evropském kontinentu?

Domnívám se, že spojení "instituční předpojatost napříč advokacií" je příliš zobecňující a mohlo by implikovat, že hlavním problémem jsou vědomé předsudky. Pravda ovšem je, že pokud v některých advokátních kancelářích zůstanou zakořeněny způsoby práce, které z historického pohledu vznikaly v době, kdy pracovní sílu tvořili převážně muži, nerovnost v oboru práva může být skutečně systémovým problémem, čemuž nasvědčuje přetrvávající nízký počet žen v této profesi.

A co je tedy hlavní problém, pokud to nejsou vědomé předsudky?

Mnohem větší problém jsou ty nevědomé. Ovlivňují naše chování a vedou k nerovnosti příležitostí více než většina forem předsudků vědomých. Přestože žijeme ve stále globalizovanějším světě, kde je vyvíjen silný tlak na genderovou rovnováhu, když dojde na genderové otázky, zůstáváme často pevně zakotveni ve společenských strukturách, v nichž jsme jako jednotlivci vyrůstali. Proto je třeba zaměřit se i na lokální kontext, protože kulturní zvyklosti, jimž jsou ženy a muži vystaveni, pokud jde o nalézání rovnováhy mezi prací a rodinou, jsou třeba v New Yorku jiné než ve Frankfurtu, což ovlivňuje chování žen a mužů. Podpora kariéry u žen v oboru práva je složitá záležitost a figuruje v ní mnoho faktorů.

Caroline Miller Smithová

Partnerka londýnské kanceláře White & Case Caroline Miller Smithová je prvotřídní právnička se specializací na infrastrukturu, výstavbu a projektové financování, se zkušenostmi s transakcemi v oblasti infrastruktury, PPP projektů, energetiky a rozvíjejících se trhů. Poskytuje poradenské služby investorům, infrastrukturním fondům, developerům a věřitelům ve vztahu k projektové, finanční a akviziční dokumentaci. Rovněž poskytovala poradenství státům v řadě transakcí, které byly v dané zemi první svého druhu. Caroline zastává funkci výkonné partnerky Globální ženské iniciativy White & Case.

Například?

Patří k nim například podpora otců, aby se rovnou měrou podíleli na výchově dětí, finanční a praktická dostupnost různých forem péče o děti, tlak klientů a širší společnosti na řešení genderové nerovnováhy, jakož i existence významné skupiny úspěšných žen, které mohou být mladšími ženami vnímány jako vzory. To vše ženám pomáhá k tomu, aby se věnovaly kariéře i v době, kdy se to může jevit jako náročné z hlediska rodinného života.

Mají ženy a muži v oboru práva rovné příležitosti?

Dnešního absolventa, myslím, čeká svět, který se značně liší od toho, který po promoci čekal mě před více než 25 lety. U londýnské firmy z tzv. velké pětky, do níž jsem tehdy nastoupila, existoval striktní dress code, podle něhož musely ženy zásadně chodit v sukni, a ačkoli to už tehdy byla velká firma, pokud si dobře vzpomínám, byla tam snad jen jedna partnerka, která měla děti… No a ta stejně dala výpověď během doby, kdy jsem byla koncipientkou. Mé nejstarší dceři je dnes 19 a doufám, že až dosáhne mého věku, genderová rovnováha bude běžnou věcí ve všech seniorních pozicích v advokátních kancelářích, bankách nebo průmyslových podnicích. Zároveň se však domnívám, že s prodlužující se délkou života se svět práce a tradičního kariérního směřování v advokátních kancelářích výrazně změní a že tyto změny půjdou daleko za genderové otázky.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?