V ediční řadě Klasických právnických děl nakladatelství Wolters Kluwer poprvé dostal prostor obor správního práva, a to v reprintované učebnici profesora pražské právnické fakulty Jiřího Hoetzela Československé správní právo. Část všeobecná z roku 1934. Profesor Jiří Hoetzel patřil ve své době k nejvýznamnějším představitelům československého veřejného práva. Kromě výuky mnoha generací studentů na pražské právnické fakultě se mj. podílel na vzniku obou prvorepublikových ústav a byl jedním z hlavních redaktorů monumentálního Slovníku veřejného práva československého (1929−1948). Jak píše profesor Petr Průcha ve své předmluvě k reprintovanému dílu, "Jiří Hoetzel se rozhodující měrou zasloužil o vytvoření celkové koncepce československého správního práva. Jeho rozsáhlá literární produkce ostatně pokrývá prakticky všechny významné pojmy a instituty tohoto oboru práva. Zdůraznit je třeba i to, že v rámci správního práva také výrazněji zviditelnil právo procesní a v dané době tak rovněž položil základy moderní nauky správního řízení. (…) Toto významné dílo Jiřího Hoetzela (…) je plným právem dodnes v odborných právnických kruzích považováno za vědecký základ správního práva v domácí právní vědě." Díky tomu, že Hoet­zelovo pojetí správního práva je v nejryzejší podobě koncentrováno v právě reprintované učebnici, stává se tato kniha zajímavou nejen pro milovníky právní historie, ale aktuální myšlenky v ní najdou všichni odborníci na správní právo.

Další novinkou ve Wolters Kluwer je druhé vydání publikace Klíč k soudní síni, která se už při svém prvním vydání v roce 2006 stala specifickým bestsellerem v oblasti právnické literatury a dočkala se několika − dnes už dávno rozebraných − dotisků. Důvod byl celkem jednoduchý: kniha je originální, čtivou, vskutku praktickou příručkou, zamýšlenou původně pro začínající soudce a advokáty a adepty těchto profesí, ale ukázala se jako velmi přínosný průvodce, jakýsi denní manuál a cenná příležitost pro "zopakování látky", se kterou rádi pracují i zkušení právníci v justici i advokacii, ale shánějí se po ní i studenti právnických fakult, kteří se rozhodují o své budoucnosti. Druhé, aktualizované vydání Klíče k soudní síni si tedy vyžádala sama praxe. Zkušený autorský tým vedený soudcem Ústavního soudu Jaromírem Jirsou publikaci provedl nejen "upgrade" původního rukopisu podle současného právního stavu, ale doplnil jej také o další praktické a zčásti i teoretické poznatky.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?