Prosinec je předvánočním měsícem, v němž již podruhé Balíkova mozaika přináší Hlídku literární. Je totiž opět načase připomenout, jaké zajímavé knižní tituly byly během končícího roku publikovány. Pro připomenutí lze uvést, že vloni tu byly anotovány monografie Michala Tomáška Právní systémy Dálného východu I, vzpomínková kniha Advokát Ján Eugen Kováč nekorunovaný kráľ Justičného paláca, výpravná publikace Garyho Schwartze Cesta do nebe a pekla. Hieronymus Bosch, detektivka Daniely Kovářové Smrt v justičním paláci. Román o zločinu a monografie předního českého iberoamerikanisty Josefa Opatrného Mexiko.

Vítězem jsou Digesta

Zdálo by se, že v tzv. osmičkovém roce byla knihkupectví zaplavena nespočetným množstvím titulů věnovaných prvé Československé republice, mnichovské dohodě, únorovému komunistickému puči či pražskému jaru a srpnové okupaci, a proto na vydání knih o jiných tématech nezbyl prostor. Není tomu tak, ostatně předkládaný výběr je toho důkazem.

Při vší úctě ke všem autorům a jejich publikacím vítězem v nevypsané soutěži Balíkovy mozaiky je edice Digesta Iustiniani, vydaná nakladatelstvím Nugis Finem Publishing v Olomouci.

Důvodem pro toto rozhodnutí je především úcta k císaři Justiniánovi a jeho excelentní kodifikační komisi. Jak napsal v úvodu právní romanista Petr Dostalík, "jak je znatelné, mnozí pokoušeli se význam těch mnoha slov pramenů římského práva zachytit pouhými svými několika. Ač jim eleganci a obratnost ve vyjadřování upřít nelze, celistvý význam Digest mohou podat nakonec vždy pouze ona sama, a jedině ve svém celém rozsahu a původním znění, právě tak, jak je laskavý čtenář nalezne na nadcházejících stranách".

Přední česká romanistka Michaela Židlická k tomu v recenzi pro časopis Ad Notam dodává, že "nejen právní romanisté, ale všichni, kdo potřebují pracovat s latinskými texty, vítají počin a úsilí vědců z olomoucké právnické fakulty vydat dílo tak nedozírného právního, historického a kulturního dosahu v původní latinské verzi. V neposlední řadě jde totiž o uchování zásadního pramene evropského práva pro budoucí generace". Závěrem a k zamyšlení jsou snad nejvhodnější slova profesora Petra Blaha: " Počet vydání Digest potvrzuje skutečnost, že pouze Bible překonala toto výjimečné dílo lidského ducha."

Paměti Antonína Mokrého

V edici Memorabilia iuridic a vydala Univerzita Karlova − Právnická fakulta paměti jednoho ze současných nestorů českého právnictví Antonína Mokrého Soudce Antonín Mokrý vzpomíná. Editorem je Jan Kotous.

Paměti Antonína Mokrého se na jedné straně dají přečíst " jedním dechem", na straně druhé patří ke knihám, k nimž se čtenář bude vracet.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?