Tajemný stát v Karpatech

Patří poslední dobou v Bruselu k dobrému tónu kritizovat nové členské státy za porušování evropského práva, ne-li dokonce za podvracení unijních hodnot. Maďarsko nebo Polsko jsou prý zmítány autoritářskými vlivy, které se mají šířit celou střední a východní Evropou. Pouze Česka se v tomto směru rázně zastal Emmanuel Marcon v době, kdy se jeho strana La République en marche spojuje do nadcházejících evropských voleb s naším hnutím ANO. Novým terčem se stává Rumunsko kvůli údajnému omezování svobody tisku. Tamní novináři, kteří píší o případech útoků proti finančním zájmům EU zneužíváním evropských dotací v Rumunsku, mají své zdroje oznámit tamnímu úřadu pro ochranu osobních údajů. Ten už vyzval dotčené novináře, aby prameny svých informací odkryli, a to s poukazem na nařízení o GDPR. Novináři odhalovali nitky vedoucí od předsedy vládnoucí Sociálně demokratické strany Livia Dragney k vlivným firmám, které jsou prošetřovány bruselským antikorupčním úřadem OLAF. Dragnea byl v roce 2016 pravomocně odsouzen za úplatkářství. Odvolávka na nařízení o GDPR se přitom jeví jako podivná, protože jeho článek 85 vybízí, aby členské státy zavedly výjimky tam, kde jsou osobní údaje shromažďovány pro potřeby novinářů. Protikorupční iniciativy upozorňují také na skutečnost, že je předseda úřadu pro osobní údaje nominandem Dragneovy strany. Podezření z trestné činnosti proti finančním zájmům EU zasahující nejvyšší patra politiky nejsou přitom toliko rumunskou specialitou. V takové souvislosti je důležité, jak fungují soudy, veřejní žalobci a policie. Právě Rumunsko čelí na prahu svého prvního předsednictví v Radě EU kritice na půdě Evropského parlamentu, že tamní soudy nejsou nezávislé a nedodržují princip panství práva. Výroční zpráva Evropské komise konstatuje, že opatření rumunské vlády "vážně oslabují" efektivitu justice v boji s korupcí a organizovaným zločinem. Jde o nejkritičtější zprávu od vstupu země do EU v roce 2007. Abychom se nestali součástí klubu těch, kdo porušují evropské hodnoty, musíme důsledně chránit nezávislost naší justice. Jinak by se nás už v EU nezastali ani ti, kdo s naší zemí spojují své politické nebo ekonomické zájmy.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?