Potřebujeme prezidenta (?)

Kolega Ondřej Preuss nedávno publikoval článek s otázkou, zda vlastně potřebujeme funkci prezidenta republiky a zda by nebylo vhodnější prezidentské pravomoci rozdělit mezi předsedu vlády, vládu a například Senát. A funkci prezidenta republiky zrušit.

Taková úvaha je naprosto legitimní a logická. Touto cestou se vydaly prezidentské systémy. Nezrušily sice funkci prezidenta, ale vlády a jejího předsedy, a odstranily možné nesoulady ve vrcholových orgánech moci výkonné. Ovšem za cenu zřízení absolutního monarchy limitovaného pouze zákonem. Avšak plně právně odpovědného.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?