Jedním z důvodů, proč trestní právo daňové nabývá na významu, je například existence zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Od roku 2012 právnickým osobám již nehrozí "jen" finanční postih v rámci daňového řízení (především daňové penále podle § 251 daňového řádu), ale i postih trestněprávní. I tam je nejčastěji ukládán peněžitý trest, ale v krajním případě může dojít až ke zrušení právnické osoby.

I jiné tresty však mohou být pro právnickou osobu velmi nepříjemné, až likvidační, ať už jde o propadnutí majetku nebo zákaz činnosti. A právě pro trestné činy daňové jsou právnické osoby stíhány asi nejčastěji.

Interdisciplinarita

Možná bychom jen těžko hledali tak interdisciplinární oblast práva jako právě trestní právo daňové. Na jednu stranu přitahuje pozornost širokého spektra subjektů − podnikatelů, členů statutárních orgánů, daňových poradců či právníků. Na stranu druhou však klade i před zkušené profesionály složité překážky − zatímco účetní experti a daňoví poradci mají často omezené znalosti trestního práva, i dlouholetí advokáti pak zase tápou ve složitých zákoutích práva daňového. A přestože jde o složitou oblast i pro policisty, státní zástupce a soudce, orgány činné v trestním řízení začínají mít se stíháním fyzických i právnických osob za daňové delikty stále větší zkušenosti. Pro občany i společnosti je tudíž nezbytné být "ve střehu" a klade to i vyšší nároky na jejich poradce, ať už v daňové nebo právní oblasti. Pro správné řešení případu je pak často nutná úzká spolupráce daňového poradce, advokátů se specializací na daňové právo a obhájců, kteří se zaměřují na trestněprávní aspekty.

Kauzy na pomezí trestního a daňového práva si obvykle vyžadují komplexní řešení, neboť i drobné pochybení může mít fatální důsledky. Například nelze než doporučit přítomnost právního zástupce, který má zkušenosti s daňovým i trestním právem, u jakéhokoli výslechu u správce daně, zejména pokud má správce daně podezření z podvodů na DPH či jiných nekalých operací s cílem neoprávněně zkrátit daň. Řada klientů, včetně zkušených podnikatelů a manažerů firem, daňový proces v první fázi hrubě podceňuje. Vyráží na první výslechy na finanční úřad jako na "nezávazné popovídání" nad kávou a v rámci výslechu pak náhle pod vlivem přirozené nervozity a často kapciózních a sugestivních otázek úředníků vypovídají tak, že si správce daně může vytvořit úplně jiný obrázek o dané situaci, než jak se ve skutečnosti udála. Následně pak může být nesmírně obtížné vyvrátit správci daně takto získaný názor. Mnoho případů pak končí vleklým soudním sporem.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?