Co lze poradit českému podniku, který poprvé hodlá zaměstnat místní pracovní síly? V první řadě zapomeňte na jakoukoliv formu švarcsystému. Ten je v Německu velmi kontrolován a také postihován. Na rozdíl od České republiky mají osoby, které jsou samostatně výdělečně činné jen na oko, velikou motivaci udat svého zaměstnavatele, neboť ten je povinen v případě zjištění pracovního poměru dokonce doplatit odvody na důchodové pojištění zaměstnance, tj. nároky se zvýší, zatímco zaměstnanec nemusí doplácet skoro nic. A pracovní poměr samozřejmě nadále trvá. Kritéria jsou podobná jako v Česku, zejména se celkově hledí na míru integrace v organizaci, pokyny, svobodné rozvrhování pracovní doby a užívání vlastních pracovních prostředků. V případě dlouhodobého pracovního poměru v Německu je nutné dodržovat zákonná ustanovení německého práva, a to bez ohledu na státní příslušnost pracovníka. Pokud máte vypracované vzorové smlouvy podle českého práva, budou vám jen málo platné. Nejen v nich, ale zejména v praxi se pak ukáže, že německé pracovní právo obsahuje značné rozdíly oproti českému pracovnímu právu.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?