Porušil amnestovaný podmínku? O tom musí rozhodovat soudy

Plénum Ústavního soudu se soudkyní zpravodajkou Kateřinou Šimáčkovou částečně vyhovělo stěžovateli, který namítal, že byl na základě sdělení prezidenta republiky a výzvy soudu k nastoupení trestu v rozporu s ústavním pořádkem zbaven osobní svobody a omezen ve svém právu na obhajobu. Na jeho trestní věc z roku 2009 totiž byla vztažena amnestie prezidenta Klause pod podmínkou, že se amnestovaný "nedopustí trestného činu v době odpovídající lhůtě pro zahlazení odsouzení". Nástupce Václava Klause, Miloš Zeman nicméně na popud okresního soudu v září 2017 konstatoval, že stěžovatel porušil tuto podmínku.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?