Příručka Smlouvy přípravného druhu, kterou vydali ve Wolters Kluwer, přináší u nás dosud chybějící relativně ucelené a systematické zpracování oblasti smluv, jimž je společná "přípravná povaha". Obecně jde o smlouvy, které předcházejí definitivním smlouvám, popřípadě jsou uzavřeny již jako definitivní smlouva a jejich "přípravná" složka spočívá v prozatím neúplném obsahu či odsunutí právních účinků. Konkrétně se příručka věnuje smlouvě o smlouvě budoucí, smlouvě o přednostním právu na uzavření smlouvy, smlouvě rezervační, smlouvám rámcovým, smlouvě o spolupráci, smlouvě opční a smlouvě přípravné (punktaci). Výklad kolektivu autorů, kteří ve většině působí jako vysokoškolští pedagogové i právní praktici, postihuje jak potřebný teoretický základ, tak zejména důležité praktické aspekty dané oblasti. Na publikaci se podíleli pedagogové vysoké školy CEVRO Institut Václav Pilík, Miroslav Sedláček, Valentina Nedělová a Jakub Maur.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?