Manželství i pro osoby stejného pohlaví

Bývalá vláda ANO v demisi podpořila návrh skupiny poslanců, podle kterého by manželství mohli uzavírat i lidé stejného pohlaví. Český právní řád v současné době rozlišuje mezi formálními svazky osob opačného a stejného pohlaví, a to zcela bezdůvodně, protože všichni bez rozdílu mohou naplnit účel manželství. Zákon tak poskytuje větší důstojnost a více výhod vztahům heterosexuálních párů. Zároveň stejně bezdůvodně poskytuje větší ochranu a právní stabilitu dětem, které vychovávají heterosexuální páry, oproti dětem vychovávaným homosexuálními páry. Registrované partnerství tak představuje druhořadý status, který dopadá nejen na partnery, ale také na jejich děti, kterých žije v těchto rodinách stále více. Tuto právní nerovnost nelze zhojit ani rozšířením institutu registrovaného partnerství tak, aby rozsahem svých práv a povinností odpovídal institutu manželství, ale nadále ponechat dvoukolejnost manželství a registrovaného partnerství.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?