Současný vývoj práva v rámci tzv. jednotného digitálního trhu shrnuje především dokument Strategie pro jednotný digitální trh v Evropě1, který komise zveřejnila 6. května 2015 (dále také jen "Strategie"). Strategie stanovuje tři základní pilíře, na základě kterých má být jednotný digitální trh vybudován:

  • zlepšení přístupu spotřebitelů a podniků ke zboží a službám on-line v celé Evropě;
  • vytvoření vhodných podmínek pro rozvoj digitálních sítí a služeb a
  • maximalizace růstového potenciálu evropské digitální ekonomiky.
Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?