Nařízení EU č. 2017/2402 ("Nařízení") zavádí nejen řadu ochranářských opatření u transakcí s neprofesionálními investory a naopak přenáší část odpovědnosti zejména ve formě due diligence na institucionální investory (úvěrové instituce, pojišťovny, zajišťovny, penzijní fondy, správce UCITS či AIF fondů atd.), ale také klade důraz na soulad zájmů jednotlivých subjektů zúčastněných na sekuritizaci.

Ponechání si rizika - risk retention (čl. 6 a násl.)

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?