Hana Pavelková, specialistka na pojištění fúzí a akvizic ze společnosti Renomia v rozhovoru popisuje, proč je v okamžiku, kdy podnikatel uvažuje o prodeji své společnosti, výhodné uvažovat o speciálním pojištění.

Můžete blíže popsat princip produktu pojištění fúze a akvizice?

Toto pojištění kryje porušení prohlášení a záruk prodávajícího z kupní smlouvy. Většinou je sjednáno na limit odpovědnosti prodávajícího, ale v případě podvodu, hrubé nedbalosti a úmyslného jednání může krýt významnou část hodnoty transakce. Často se stává, že se prodávající a kupující strana nemohou dohodnout na některých parametrech transakce, např. výši zádržného, šíři poskytnutých záruk, jejich délce (nejčastěji 2-3 roky) a především výši odpovědnosti prodávajícího (nejčastěji 15-20 % hodnoty transakce). Všechny tyto případy lze vhodně řešit pojištěním Reps & Warranties. Díky němu se čím dál častěji objevují transakce s nulovou odpovědností prodávajícího. To pro něj znamená, že může okamžitě rozdělit finanční prostředky získané prodejem firmy mezi své akcionáře a investory a nemít potenciální finanční závazky po dobu 2-3 let.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?