Řízení o přezkoumání úkonů zadavatele

Řízení o přezkoumání úkonů zadavatele před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ("Úřad") se zahajuje na písemný návrh nebo z moci úřední. Jeho význam spočívá zejména v poskytnutí ochrany práv osob, které mají nebo měly zájem na získání určité veřejné zakázky a jimž v důsledku domnělého porušení právní úpravy v oblasti zadávání veřejných zakázek vzniká či reálně hrozí újma.1 Účelem řízení o přezkoumání úkonů zadavatele je uložení nápravného opatření v případě kvalifikovaného porušení postupu pro zadání veřejné zakázky zadavatelem, tedy zjednání nápravy v době, kdy lze ještě pochybení zadavatele napravit,2 tedy před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku.3

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?