Digesta seu Pandectae - kniha, která je dopadem na evropskou kulturu srovnatelná s Biblí, přesto je v tištěné podobě prakticky nedostupná. To se rozhodl změnit tým složený ze studentů a akademiků Právnické fakulty Univerzity Palackého. Takzvaná Digesta, nejrozsáhlejší a nejdůležitější pramen poznání římského práva, který hluboce ovlivnil vývoj soukromého práva, nyní vydávají v plném původním znění. První "pracovní" výtisk o rozsahu 900 stran psaných latinsky a o hmotnosti přes dva kilogramy už dorazil z tiskárny na fakultu. Jde o historicky první vydání na území celého bývalého Československa.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?