Jste prvním Čechem v čele nadnárodní advokátní organizace sdružující všechny evropské advokátní komory. V čem se tato organizace odlišuje od jiných mezinárodních organizací sdružujících advokáty?

Řekl bych, že specifičnost CCBE od jiných mezinárodních profesních organizací sdružujících advokáty je v tom, že je jedinou nadnárodní organizací advokátů v Evropě, jejíž hlavní náplní je zastupování národních advokátních komor v jejich společných zájmech před orgány Evropské unie, dalšími evropskými institucemi a orgány, mezinárodními institucemi a organizacemi. V tomto se relativně významně odlišujeme od jiných organizací sdružujících advokáty a působících v mezinárodním měřítku. Jsme jakýmsi tykadlem spojujícím evropské advokáty s politickými procesy odehrávajícími se v centru EU. Tykadlem, které detekuje signály z tohoto centra a vysílá nazpět signály do advokátní obce.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?